Petra Kropáčková

Bakalářská práce

Informační systém datových schránek u okresního soudu

Information System of Data Boxes at the District Court
Anotace:
Bakalářská práce „Informační systém datových schránek u okresního soudu“ analyzuje zavádění datových schránek u Okresního soudu v Chomutově včetně funkčnosti datových schránek v informačních systémech soudů z pohledu uživatele. V teoretické části jsou popsány stěžejní informační systémy okresních soudů, které komunikují s datovými schránkami. V praktické části je zhodnocen průběh zavádění datových …více
Abstract:
Bachelor thesis "Information System of Data Boxes at the district court" analyzes the implementation of data boxes functionality at the District Court in Chomutov including data boxes in the information systems of courts from the user's perspective. The theoretical section describes the key information systems of the district courts, which communicate with data boxes. The practical part evaluates the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: Lukáš Otte
  • Oponent: Lucie Loduhová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Informační a systémový management