Mgr. Marína Štibrányiová

Bakalářská práce

Volnočasové aktivity pro děti se sluchovým postižením

Free time activities for children with hearing impariment
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá nabídkou volnočasových aktivit pro sluchově postižené žáky. Práce mapuje dostupnou nabídku na internetu. Informace o nabídce volnočasových aktivit jsou využity pro tvorbu webového portálu, kde rodiče dětí se sluchovým postižením mohou rychle a přehledně najít aktivitu pro volný čas svých dětí. Teoretická část práce je zaměřena na komunikaci a vzdělávání dětí se sluchovým …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the topic of free time activities offer for the hearing impaired children. The thesis monitors the offer available on the internet. Information about these free time activities were used in order to create an online catalogue, in which parents may quickly and easily find appropriate free time activity for their hearing impaired children. The theoretical part of this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Lenka Hricová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Radka Horáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta