Theses 

Volnočasové aktivity pro děti se sluchovým postižením – Mgr. Marína Štibrányiová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Marína Štibrányiová

Bakalářská práce

Volnočasové aktivity pro děti se sluchovým postižením

Free time activities for children with hearing impariment

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá nabídkou volnočasových aktivit pro sluchově postižené žáky. Práce mapuje dostupnou nabídku na internetu. Informace o nabídce volnočasových aktivit jsou využity pro tvorbu webového portálu, kde rodiče dětí se sluchovým postižením mohou rychle a přehledně najít aktivitu pro volný čas svých dětí. Teoretická část práce je zaměřena na komunikaci a vzdělávání dětí se sluchovým postižením. Velkou roli ve volném čase dětí hraje také kultura neslyšících, kterou buduje komunita neslyšících. Praktická část bakalářské práce se zaměřuje na samotnou nabídku volnočasových aktivit, popisuje vznik webového portálu a uvádí krátké rozhovory s žáky se sluchovým postižením o jejich volnočasových aktivitách

Abstract: This bachelor thesis deals with the topic of free time activities offer for the hearing impaired children. The thesis monitors the offer available on the internet. Information about these free time activities were used in order to create an online catalogue, in which parents may quickly and easily find appropriate free time activity for their hearing impaired children. The theoretical part of this thesis is dedicated to communication and education of hearing impaired children. An important role in the free time of hearing impaired children plays the deaf culture created by the deaf community. The empirical part of the thesis deals with the topic of free time activities offer, describes a development of the web page and provides short interviews with hearing impaired children about their free time activities.

Klíčová slova: vzdělávání žáků se sluchovým postižením, volnočasové aktivity žáků se sluchovým postižením, volný čas, internet, kultura neslyšících

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Lenka Hricová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Radka Horáková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 2. 2019 16:51, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz