Mgr. Jana Stráníková

Disertační práce

Výchova a vzdělání dívek na cestě k moderní občanské společnosti. Genderové a sociální aspekty procesu socializace mládeže v období 1774 -1868

Girl´l Education on the way to the modern civil society. Gender and Social Aspect of the Process of youth socialisation during 1774 - 1868.
Anotace:
Disertační práce se věnuje vzdělávání a výchově dívek v době v epoše zániku stavovské společnosti a zrodu moderní občanské společnosti. Zachycuje požadavky na genderovou roli ženy v prostředí řemeslnických středních vrstev, u měšťanské inteligence a částečně i dolních vrstev a sleduje, nakolik tyto požadavky ovlivnily proces socializace dívek - ve škole a v rodině. Soustřeďuje se především na prostředí …více
Abstract:
This dissertation explored the girls´ education during an era of a disappearing estate society and an emerging modern civil society. It described the requirements related to a gendered role of a women from tradesman middle-status background, from burgess intelligentsia and partly also from lower class. It examined how these requirements influenced the process of girls´socialization at school and in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 12. 2010
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 12. 2010

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Stráníková, Jana. Výchova a vzdělání dívek na cestě k moderní občanské společnosti. Genderové a sociální aspekty procesu socializace mládeže v období 1774 -1868. Pardubice, 2010. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická