Mgr. Adéla Kočičková

Master's thesis

Aktivizace žáků ve výuce na 1. stupni ZŠ

Activation of pupils in the education on 1st primary schools
Abstract:
Diplomová práce pojednává zejména o uplatnění aktivizujících metod v jednotlivých předmětech prvního stupně základních škol. Teoretická část obsahuje obecnou definici a klasifikaci výukových metod, aspekty výběru vhodné metody a zavádění výukových metod do výuky. Jedna z kapitol teoretické části je věnována učení v pohybu, které patří k nejvýznamnějším aktivizujícím prvkům. Výzkumná část se zabývá …more
Abstract:
Diploma thesis deals with using activating methods in particular subjects on primary schools. The theoretical part consists of definitions and classifications of teaching methods, selection appropriate method and introduction method to teaching process. One section of theoretical part is concetrate on „learning during the moving“ which is the one of the most important activating elements. The research …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2013
  • Supervisor: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.
  • Reader: Mgr. Marek Trávníček

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta