Vladimír Foltýnek

Bachelor's thesis

Posouzení rizik nelegální migrace na bezpečnost občana a státu

An Evaluation of Risks of Illegal Migration on the Safety of the Citizens and the State
Anotácia:
Bakalářská práce "Posouzení rizik nelegální migrace na bezpečnost občana a státu", se zabývá hrozbou nelegální migrace. První část je věnována vysvětlení základních pojmů, právních předpisů a historii lidské migrace. Druhá část ukazuje údaje spojené s nelegální migrací na území České republiky a popisuje analýzy rizik a ochranná opatření zaměřená proti hrozbě nelegální migrace.
Abstract:
This Bachelor thesis, "Assessment of the Risks of Illegal Migration to the Safety of the Citizen and the State" deals with the threats of the illegal migration. The first part is devoted to an explanation of the basic concepts, the law regulations and the history of the human migration. The second part shows of the data associated with the illegal migration of foreigners into the Czech Republic and …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2016
Zverejniť od: 13. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: doc. Ing. Miroslav Tomek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Foltýnek, Vladimír. Posouzení rizik nelegální migrace na bezpečnost občana a státu. Uherské Hradiště, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe