Simona STRAKOŇOVÁ

Bakalářská práce

Řešení závislosti dětí a mládeže na nealkoholových návykových látkách

Solution children and youth addiction in non-alcoholic addictive substances
Anotace:
Tato práce se zabývá řešením závislosti dětí a mládeže na nealkoholových drogách. V teoretické části je popsána základní teorie týkající se drogové problematiky. V části praktické jsou prostřednictvím získaných odpovědí z rozhovorů přiblížena tři vybraná pracoviště zabývající se závislostí dětí a mládeže.
Abstract:
This work deals with the solutions depending on children and youth in non-alcoholic drugs. The theoretical part describes the basic theory relating to drug issues. The practical part of the responses obtained through interviews approached three selected workplace dealing with addiction of children and youth.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2011
Identifikátor: 117025

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Linda Švrčinová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STRAKOŇOVÁ, Simona. Řešení závislosti dětí a mládeže na nealkoholových návykových látkách. Olomouc, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 06. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 01xory 01xory/2
6. 4. 2011
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
6. 4. 2011
Marklová, E.
7. 4. 2011
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.