Bc. Jaroslava Šafářová

Bakalářská práce

Kolorektální karcinom: Biologie, terapie a biomarkery

Colorectal cancer: Biology, therapy and biomarkers
Anotace:
Kolorektální karcinom je nádorové onemocnění tlustého střeva a konečníku s celosvětově vysokou incidencí a mortalitou. Tato bakalářská práce se v teoretické části věnuje léčbě metastatického kolorektálního karcinomu a roli relevantních faktorů jako mutace RAS, BRAF a mikrosatelitové nestability. Cílem experimentální části práce bylo identifikovat biologicky relevantní biomarkery odpovědi metastatického …více
Abstract:
Colorectal cancer involves cancer of the colon and rectum with a high incidence and mortality worldwide. The theoretical part of this thesis focuses on the treatment of metastatic colorectal cancer and the role of relevant factors such as RAS mutations, BRAF and microsatellite instability. The aim of the experimental part of the thesis was to identify biologically relevant biomarkers of response of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2022
  • Vedoucí: doc. Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D.
  • Oponent: doc. MUDr. Ondřej Fiala, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta