Bc. Veronika Manišová

Diplomová práce

Polymerázová řetězová reakce jako nástroj detekce a diferenciace kmenů původce moru včelího plodu (Paenibacillus larvae)

Polymerase chain reaction as a tool for detection and differentiation of the causative agent of American foulbrood (Paenibacillus larvae)
Anotace:
Mor včelího plodu, jehož původcem je bakterie Paenibacillus larvae, je závažné onemocnění larev včely medonosné. Choroba má negativní dopad na včelaře a zejména pěstování řady úrodných plodin. Rychlá detekce patogenu a diferenciace genotypů je důležitá pro správnou volbu eliminace. Tato práce se zabývá vývojem detekčního a diferenciačního systému založeného na metodě real time PCR umožňující vysoce …více
Abstract:
American foulbrood, caused by bacterium Paenibacillus larvae, is a serious infectious disease of honey bee larvae with a negative impact on beekeepers , and particularly, on crops cultivation. Rapid pathogen detection and genotype differentiation is essential for effective elimination. Thus, this thesis deals with the development of detection and differentiation assay based on the real time PCR method …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 7. 2020
  • Vedoucí: doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Chalupová, PhD

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik / Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik