Iveta VÁŇOVÁ

Bakalářská práce

Karel Jaromír Erben - západoslovanské a východoslovanské pohádky

K. J. Erben - West Slavic and East Slavic fairy tales
Anotace:
V bakalářské práci jsem se zaměřila české pohádky K. J. Erbena. Zaměřila jsem se na jeho přístup k tvorbě pohádek a na jeho studium slovanského bájesloví. Zkoumala jsem rozdíly mezi západoslovanskými a východoslovanskými pohádkami. Zaměřila jsem se na popis postav, prostředí, fantastičnost a krutost v pohádkách.
Abstract:
In the thesis I focused Czech fairy tales by K. J. Erben. I focused on his approach to the creation fairy tales and for his study of Slavic mythology. I examined the differences between West Slavic and East Slavic fairy tales. I focused on describing the characters, atmosphere, fairy-tale and cruelty in fairy tales.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VÁŇOVÁ, Iveta. Karel Jaromír Erben - západoslovanské a východoslovanské pohádky. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Český jazyk se zaměřením na vzdělávání