Bc. Martin Zahumenský

Diplomová práce

Aproximace globálního osvětlení v prostoru obrazu

Global illumination approximation in screen space
Abstract:
Thesis deals with complex algorithms for real-time global illumination computation. It contains an overview of such methods currently used in production. The result of this thesis is an integration of chosen technique to the Light editor ability of the virtual reality system VRECKO. Created application provides a tool for good approximation of physically based lighting in screen-space.
Abstract:
Práca sa zaoberá komplexnými algoritmami pre výpočet globálneho osvetlenia v reálnom čase. Obsahuje stručný prehľad súčasne používaných metód. Výsledkom práce je integrácia zvolenej techniky do existujúceho editoru svetiel systému VRECKO. Vytvorená aplikácia poskytuje nástroj pre kvalitnú aproximáciu realistického osvetlenia virtuálnych scén v priestore obrazu a dáva užívateľovi možnosť nastavenia …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2012
  • Vedoucí: RNDr. Jan Byška, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Igor Chalás

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Počítačová grafika

Práce na příbuzné téma