Bc. Milan Heroudek

Diplomová práce

Elektronická komunikace školy s rodiči na Integrované střední škole polygrafické, Brno

Electronic Communication between Secondary school of Polygraphy, Brno and Parents of its Students
Anotace:
Diplomová práce „Elektronická komunikace školy s rodiči na Integrované střední škole polygrafické, Brno“ se věnuje novým trendům v pedagogické komunikaci s rodiči. V teoretické části pojmenovává základní výrazy a postupy v elektronické komunikaci. Zabývá se dostupnými a používanými školními elektronickými systémy v České republice. Věnuje se webovským aplikacím systému Bakaláři používanému na ISŠ polygrafické …více
Abstract:
The thesis „Electronic Communication between Secondary school of Polygraphy, Brno (ISŠP) and Parents of its Students“ deals with new trends in communication of teachers and parents. In the theoretical section it identifies the basic terms and procedures in electronic communication. It deals with electronic systems available in the Czech republic, used by schools and web applications of Bachelor system …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Jiří Strach, CSc.
  • Oponent: PhDr. Jan Válek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta