Šárka KAMPELSHEIMEROVÁ

Bakalářská práce

Závislost objemové aktivity 131I v čističce odpadních vod nemocnice na množství léčebného 131I podaném na oddělení nukleární medicíny

The Dependency of the Volume Activity of I-131 in a Hospital Sewage Treatment Plant on the Amount of I-131 Used as a Medical Treatment in the Nuclear Medicine Ward
Anotace:
Tématem práce je řešení radiační ochrany na pracovišti nukleární medicíny s lůžkovým oddělením v souvislosti s léčbou onemocnění štítné žlázy radioizotopem 131I. V teoretické části se práce stručně zabývá anatomií a patologií štítné žlázy a způsoby její léčby, dále pak základními vlastnostmi radioizotopu 131I a historií oboru nukleární medicíny a radiační ochrany. V praktické části je pak provedena …více
Abstract:
The subject of the work is radiation protection at a nuclear medicine workplace with a bed section in connection with the therapy of thyroid gland diseases using radioisotope 131I. In the theoretical part, the work briefly deals with the anatomy and pathology of the thyroid gland and ways of therapy, and outlines the basic characteristics of radioisotope 131I and history of nuclear medicine and radiation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2013
Zveřejnit od: 2. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Jindřich Pěnička

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KAMPELSHEIMEROVÁ, Šárka. Závislost objemové aktivity 131I v čističce odpadních vod nemocnice na množství léčebného 131I podaném na oddělení nukleární medicíny. Č. Bud., 2013. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 2. 5. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 035g96 035g96/2
2. 5. 2013
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulánová, L.
2. 5. 2013
Bulánová, L.
3. 5. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.