Aneta TURKOVÁ

Bakalářská práce

Radiační zátěž pracovníku oddělení nukleární medicíny před a po instalaci PET/CT v Českých Budějovicích

The Radiation load of the Nuclear Medicine staff before and after the PET/CT installation in České Budějovice
Anotace:
V této bakalářské práci se zabývám radiační zátěží pracovníků na oddělení nukleární medicíny v Nemocnici v Českých Budějovicích, a. s. Jako cíl jsem si stanovila porovnání radiační zátěže u pracovníků oddělení nukleární medicíny v Nemocnici v Českých Budějovicích, a. s. před a po instalaci přístroje PET/CT. Součástí mé práce je hypotéza, kde se domnívám, že radiační zátěž po instalaci nového přístroje …více
Abstract:
The thesis deals with the radiation load on the staff at the Department of Nuclear Medicine in České Budějovice Hospital Plc. Its aim is to compare the radiation load on the staff of the Department of Nuclear Medicine of České Budějovice Hospital Plc before and after the installation of PET/CT gadget. My thesis includes a hypothesis in which I suppose that the radiation load of radiation has risen …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MUDr. Ladislav Šabata

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TURKOVÁ, Aneta. Radiační zátěž pracovníku oddělení nukleární medicíny před a po instalaci PET/CT v Českých Budějovicích. Č. Budějovice, 2020. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta