Bc. Viera Sedláková

Master's thesis

Členové statutárního orgánu obchodní korporace a úpadek

Business Corporation Governing Body Members and Bankruptcy
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá odpovědností členů statutárního orgánu obchodní korporace ve vazbě na úpadek. Práce zkoumá standardy péče a povinnosti těchto osob vzhledem k (hrozícímu) úpadku a dále se věnuje odpovědnostním institutům upraveným v § 99 insolvenčního zákona a § 62 až 68 zákona o obchodních korporacích (ZOK). Zaměřuje se především na výkladové problémy této právní úpravy, jejichž řešení …more
Abstract:
This diploma thesis deals with the liability of business corporation governing body members concerning bankruptcy. The thesis examines the standards of care and obligations of these persons in relation to (imminent) bankruptcy and deals with the special liability mechanisms found in Section 99 of the Insolvency Act and Sections 62 to 68 of the Business Corporation Act. It focuses primarily on issues …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 3. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2019
  • Supervisor: prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc.
  • Reader: JUDr. Jaromír Kožiak, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Master programme / field:
Law and Legal Science / Law