Bc. Viera Sedláková

Master's thesis

Členové statutárního orgánu obchodní korporace a úpadek

Business Corporation Governing Body Members and Bankruptcy
Anotácia:
Tato diplomová práce se zabývá odpovědností členů statutárního orgánu obchodní korporace ve vazbě na úpadek. Práce zkoumá standardy péče a povinnosti těchto osob vzhledem k (hrozícímu) úpadku a dále se věnuje odpovědnostním institutům upraveným v § 99 insolvenčního zákona a § 62 až 68 zákona o obchodních korporacích (ZOK). Zaměřuje se především na výkladové problémy této právní úpravy, jejichž řešení …viac
Abstract:
This diploma thesis deals with the liability of business corporation governing body members concerning bankruptcy. The thesis examines the standards of care and obligations of these persons in relation to (imminent) bankruptcy and deals with the special liability mechanisms found in Section 99 of the Insolvency Act and Sections 62 to 68 of the Business Corporation Act. It focuses primarily on issues …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedúci: prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc.
  • Oponent: JUDr. Jaromír Kožiak, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Master programme / odbor:
Law and Legal Science / Law

Práce na příbuzné téma