Theses 

Osud rodiny Jiřího Bauma a její odbojová činnost za Protektorátu – Lucie VELKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Historické vědy / Historie (jednooborové)

Lucie VELKOVÁ

Diplomová práce

Osud rodiny Jiřího Bauma a její odbojová činnost za Protektorátu

The destiny of Jiří Baum´s Family and her resistance activity during the Protectorate

Anotace: Cílem této práce je vylíčit domácí odbojovou činnost několika skupin, které působily v protektorátu, popsat náplň jejich ilegální činnosti až do jejich decimace v období Heydrichiády a konkrétněji zachytit její epizody na příkladu rodiny přírodovědce a cestovatele Jiřího Bauma, který se do odboje zapojil spolu se svou sestrou Annou Pollertovou, a oba pro své ideály zemřeli.

Abstract: The aim of this work is to portray the domestic resistance activities of several groups that have been operating in the Protectorate, to describe the content of their illegal activities to their decimation in the Heydrichiade. And more specifically to capture its episodes on an example of the family of a scientist and explorer Jiří Baum, who joined the resistance along with his sister Anna Pollertová and both died for their ideals.

Klíčová slova: domácí odboj, ilegální činnost, Petiční výbor Věrni zůstaneme (PVVZ), Ústřední vedení odboje domácího (ÚVOD), protektorát, Haydrichiáda, Malá pevnost Terezín, Ženská národní rada, levicoví intelektuálové

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2013
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

VELKOVÁ, Lucie. Osud rodiny Jiřího Bauma a její odbojová činnost za Protektorátu. Ústí nad Labem, 2013. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 18:27, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz