Marie Zbranková

Bakalářská práce

Využití sgentur domácí péče v paliativní péči

Use of Home Care Agencies in Palliative Care
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje tématu agentur domácí péče v souvislosti s paliativní péčí. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se podrobněji zabývá agenturami domácí péče, jejich fungováním a významem. Charakterizuje paliativní péči, její principy. Zaměřuje se na význam rodiny pro nemocného a soustředí se na úlohu sestry v domácí péči. Praktická část je zaměřena na …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the topic of home care agencies in relation to palliative care. The thesis is divided into a theoretical part and practical part. The theoretical part deals in more detail with home care agencies, their functioning and meaning. It characterizes palliative care,and its principles. It focuses on the importance of a family for the patient and focuses on the role of a nurse …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Anna Krátká, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Zbranková, Marie. Využití sgentur domácí péče v paliativní péči. Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra