PhDr. Zuzana Koutná

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Terénní hospicová a paliativní péče v hlavním městě Praze

Anotace:
Práce je zaměřena na možnosti péče pro nevyléčitelně nemocné a umírající lidi, kteří si přejí zemřít v domácím prostředí. Cílem práce je zmapovat a popsat možnosti domácí hospicové péče a ambulantní paliativní péče v hlavním městě Praze. Ve své první části práce nastiňuje vznik, východiska a strukturu hospicové a paliativní péče obecně. Druhá část práce je pak zaměřena na koncepci rozvoje paliativní …více
Abstract:
The thesis focuses on ways of care for terminally ill and dying people who wish to die in their home environment. The aim of the thesis is to determine and describe options of home hospice care and ambulant palliative care in Prague. In its first part the thesis outlines the origin, basis and structure of hospice and palliative care in general. The second part of the thesis focuses on the development …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 9. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 10. 2021
  • Vedoucí: doc. PhDr. David Urban, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mgr. Jan Dočkal, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická