Marie Zbranková

Bachelor's thesis

Využití sgentur domácí péče v paliativní péči

Use of Home Care Agencies in Palliative Care
Abstract:
Bakalářská práce se věnuje tématu agentur domácí péče v souvislosti s paliativní péčí. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se podrobněji zabývá agenturami domácí péče, jejich fungováním a významem. Charakterizuje paliativní péči, její principy. Zaměřuje se na význam rodiny pro nemocného a soustředí se na úlohu sestry v domácí péči. Praktická část je zaměřena na …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the topic of home care agencies in relation to palliative care. The thesis is divided into a theoretical part and practical part. The theoretical part deals in more detail with home care agencies, their functioning and meaning. It characterizes palliative care,and its principles. It focuses on the importance of a family for the patient and focuses on the role of a nurse …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Anna Krátká, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Zbranková, Marie. Využití sgentur domácí péče v paliativní péči. Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Humanities

Bachelor programme / field:
Nursing / General Nursing