Mgr. Tomáš Míka

Bachelor's thesis

Simulace procesů v krizovém řízení

Process Simulation in Crisis Management
Abstract:
Práce seznamuje čtenáře se současným stavem procesního a krizového řízení. Popisuje různé techniky modelování procesů pomocí různých modelovacích notací. Poté je vybrán vhodný proces z oblasti krizového řízení a je poveden návrh procesu. Na základě tohoto návrhu je proces modelován, simulován a optimalizován ve dvou různých k tomu vhodných programech - BP Studio a IBM WebSphere Business Modeler. Je …more
Abstract:
This thesis familiarizes reader with the basics of the crisis management and Business Process Management and describes various techniques of business prosess modelling using various modeling notations. Then appropriate proces from the area of crisis management is chosen and proces concept is made. On the basis of this proces concept the proces is modeled, simulated a optimized using two various, appropriate …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 1. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 2. 2011
  • Supervisor: RNDr. Ing. Tomáš Ludík, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky