Ing. Darek Haumer

Bakalářská práce

Aplikace metodiky Business Process Management ve vybraném podniku

The Application of Business Process Management Methodology in the chosen company
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá analýzou stávajícího systému procesního řízení včetně členění jednotlivých procesů. Vzhledem k tomu, že ve vybraném podniku je již několik let zavedeno procesní řízení, podívám se na možnosti zlepšení efektivnosti stávající organizační struktury podniku. Další oblastí zkoumání bude zlepšení stávajících vybraných procesů na základě analýzy stávajícího stavu. V teoretické části …více
Abstract:
Bachelor thesis analyzes the existing proces management systém including a breakdown of individual processes. Given that the selected company for several years introduced proces management, we look at possibilities for improving the efficiency of existing organizational structure. Another area of research will improve existing processes selected based on analysis of the current situation. The theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2015
  • Vedoucí: Ing. Lukáš Trčka, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Lubomír Šopík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting