Tomáš Zikeš

Master's thesis

Počítačové sítě, jejich zabezpečení a překonání tohoto zabezpečení

Computer networks, theirs security and overcoming of that security
Abstract:
Hlavními cíli této diplomové práce je zmapovat metody používané pro zabezpečení bezdrátových sítí a praktické otestování těchto metod formou útoku na přístupový bod bezdrátové sítě s cílem získání přístupového hesla pro připojení k bezdrátové síti a dešifrování datových paketů přenášených sítí. Pro zmapování používaných typů zabezpečení jsem zvolil sérii měření charakteristik bezdrátových sítí v terénu …more
Abstract:
Main goals of this diploma thesis is to chart methods used to secure wireless internet networks a test those methods through attack on access point of wireless network with target to receive password to access this network and decryption of captured packets. For charting of types of security measures used for wireless network, I performed a series of measurements in field on different places in Czech …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 10. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 9. 2015
  • Supervisor: Jiří Přibil
  • Reader: Vladislav Bína

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/47890