Bc. Marika Vingrálková, DiS.

Diplomová práce

Zavádění nového výrobku na trh

Introducing the new product on the market
Anotace:
Autor: Marika Vingrálková Název: Zavádění nového výrobku na trh Práce je zaměřena na uvedení nového výrobku na farmaceutický trh. Výrobkem je generické antihypertenzivum Canocord, které může být zavedeno na trh až po vypršení patentu originálního léku. V práci je navržen konkrétní marketingový mix, jsou v ní přesně popsány jednotlivé části marketingové komunikační kampaně tak, aby lék obstál v silné …více
Abstract:
Autor: Marika Vingrálková Název: Introducing the new product on the market Diploma thesis is focused on the introduction of the new product on the pharmaceutical market. The product is a generic antihypertensive brand name Canocord, taht can be introduced on the market after the empire of the originál patent medicine. The work is designed specific marketing mix in it detalis of the marketing communications …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Josef Dobřický, CSc.
  • Oponent: MUDr. Marek Horák, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting