Kristýna HABÁŇOVÁ

Bakalářská práce

Problematika péče o pacienta po operaci tumoru mozku metodou awake kraniotomie

The care for the patient after the brain tumor surgery by the method of awake craniotomy
Anotace:
Cíl: Hlavním cílem této bakalářské práce je představit specifika ošetřovatelské péče u pacienta po operaci tumoru mozku metodou awake kraniotomie. V teoretické části bylo cílem představit druhy neuroepitelových nádorů, popsat operační metodu awake kraniotomie a představit specifika ošetřovatelské péče u pacienta po operaci tumoru mozku na neurochirurgickém oddělení. V části empirické je cílem popsat …více
Abstract:
Objective: The main objective of this work is to present the specifics of nursing care at a patient after surgery of a brain tumour using the method called awake craniotomy. The theoretical part introduces the kinds of neuroepithelial tumours, describes awake craniotomy and presents the specifics of nursing care at a patient after surgery of brain tumour at neurosurgical department. In the empirical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Soňa Bocková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HABÁŇOVÁ, Kristýna. Problematika péče o pacienta po operaci tumoru mozku metodou awake kraniotomie. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta