Bc. Hana Valerie Blštáková

Bakalářská práce

Role neziskových organizací v Izraelsko-palestinském mírovém procesu: případová studie izraelské organizace Peace Now

The Role of NGOs in the Israeli-Palestinian peace process: a case study of the Israeli organization Peace Now
Anotace:
Izraelsko-palestinský mírový proces se táhne jako červená nit celou historií izraelsko-palestinských vztahů. Média se ve velké míře zaměřují především na činy světových velmocí v tomto konfliktu, avšak nedostatečně informují o aktivitách lokálních aktérů, jako jsou nevládní organizace. Jednou z těchto důležitých organizací je Peace Now, jež jako první začala uplatňovat takzvaný nástroj Settlment Watch …více
Abstract:
Israeli-Palestinian peace process runs like a red thread through the history of Israeli-Palestinian relations. The media have been largely focused primarily on the actions of world powers in this conflict, but insufficiently informed about the activities of local actors, such as NGOs. One of these important nongovernmental organizations is Peace Now that was first who began to apply the tool called …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2017
  • Vedoucí: JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií