Bc. Martin Krška

Bakalářská práce

Zásady tvorby výukového videa v oblasti středního odborného vzdělávání

Principles of creation of educational videos in the field of secondary vocational education
Anotace:
Cílem bakalářské práce „ZÁSADY TVORBY VÝUKOVÉHO VIDEA V OBLASTI STŘEDNÍHO ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ“ je podpora tvorby výukových videí na školách. Práce si také dává za cíl zvýšit technickou gramotnost pedagogických pracovníků. Práce poskytuje teoretický základ pro pochopení digitálního videa. Provází celým procesem vzniku videa od příprav až k jeho samotné tvorbě. Učitelé tak mohou načerpat dostatečné …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis „PRINCIPLES OF CREATION OF EDUCATIONAL VIDEOS IN THE FIELD OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION“ is to support the creation of educational videos in schools. Another goal of the work is to increase the technical literacy of teachers. The work provides a theoretical base for understanding digital video. The work leads through the entire process of creating a video from preparation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Jan Válek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Novák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování