Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

metody

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Psychometrické charakteristiky metody ECR-RS, struktura globální a specifické citové vazby - cross-validizace výsledků české a originální (anglické) verze metody ECR-RS
 (Aneta Cvrčková)

2019, Rigorózní práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/br4lz/ | Psychologie / | Práce na příbuzné téma

Srovnání tradiční metody a metody Hejného ve výuce matematiky na ZŠ
 (Hana KNAPKOVÁ)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//xklmyc// | Matematika / Učitelství matematiky - geografie pro 2. stupeň základních škol a střední školy (dvouoborové) | Práce na příbuzné téma

Využití metody Ludmily Mojžíšové s prvky Dornovy metody při řešení menstruačních bolestí
 (Lucie VRONKOVÁ)

2024, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//8a6vgl// | Fyzioterapie / | Práce na příbuzné téma

Srovnávání metody posilování RPE a metody procentuálního koeficientu v silovém trojboji
 (Josef Ornet)

2023, Bakalářská práce, VŠTVS PALESTRA, spol. s r. o.

http://theses.cz/id//x2cu95// | Sportovní a kondiční specialista / | Práce na příbuzné téma

Použití metody digitální obrazové korelace při měření zbytkových napětí pomocí odvrtávací metody
 (Tomáš Plucnar)

2024, Diplomová práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//mc29oi// | Inženýrská mechanika a biomechanika / | Práce na příbuzné téma

Využití analyticko-syntetické metody a metody Sfumato při práci s žáky s parciálními poruchami
 (Lucie ŠROMOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//zj38xx// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Práce na příbuzné téma

Porovnání metody mikrotunelování a metody řiditelného vrtání v profilech do 400 mm
 (Marek Skoblej)

2016, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/116664 | Stavební inženýrství / Geotechnika | Práce na příbuzné téma

Vývoj HPLC metody na stanovení obsahu substance Riluzolu v oplachovém rozpouštědle, validace metody
 (Lucie HANKOVÁ)

2015, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//4tryi6// | Chemie / Analytická chemie | Práce na příbuzné téma

Metody stanovení imunologických markerů technikou hmotnostní spektrometrie
 (Eliška Benešová)

2023, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ugn6o/ | Životní prostředí a zdraví / Environmentální chemie a toxikologie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)