Bc. Veronika Kluganost

Bachelor's thesis

Účetní reforma – cíle, dosažené výsledky a změny

Accountingreform - objectives, achievements and changes
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na zásadní cíl reformy, na vznik Státní pokladny. V úvodu práce je charakterizováno účetnictví těsně před reformou, dále jsou uvedeny důvody pro vznik Státní pokladny a popsány legislativní změny. Hlavní část tvoří kapitola o výkaznictví s inscenací nově zavedeného Pomocného analytického přehledu. Další kapitola navazuje popisem Integrovaného informačního systému Státní …more
Abstract:
The thesis is focused on the fundamental objective of the reform of the formation of the State Treasury. In the introduction to the work is characterized by the accounts just before the reform, the following are the reasons for the emergence of the State Treasury and describes the legislative changes. The main part of the chapter on the reporting form with productions of the newly introduced Interim …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2015
  • Supervisor: doc. Ing. Pavel Schránil, CSc.
  • Reader: Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance