Theses 

Postavenie a spolupráca národných parlamentov krajín Vyšehradskej štvorky v oblasti európskych záležitostí – Bc. Tomáš Regináč

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Tomáš Regináč

Diplomová práce

Postavenie a spolupráca národných parlamentov krajín Vyšehradskej štvorky v oblasti európskych záležitostí

Status and cooperation of national parliaments of Visegrad Group on European issues

Abstract: This thesis deals with the status and cooperation of national parliaments of Visegrad group on European issues. Thesis examines the status of parliaments of these countries in European affairs on the national level and tries to assume their premises for cooperation. The aim of this work is to examine if parliaments of Visegrad group fulfill the aim of mutual cooperation set by the Visegrad declaration. Thesis also examines if parliaments cooperate in the field of their position in European affairs.

Abstract: Diplomová práca sa zaoberá postavením a spoluprácou parlamentov krajín Vyšehradskej štvorky v oblasti európskych záležitostí. Práca skúma aké majú parlamenty týchto krajín postavenie v európskych záležitostiach na národnej sfére a snaží sa preskúmať aký je ich predpoklad na vzájomnú spoluprácu. Cieľom práce je preskúmať či parlamenty napĺňajú cieľ vzájomnej kooperácie v európskych záležitostiach, ktorý bol stanovený vo Vyšehradskej deklarácií. Taktiež sa práca venuje tomu či tieto parlamenty nejako spolupracujú v oblasti ich postavenia v európskych záležitostiach.

Klíčová slova: európske záležitostí, spolupráca V4, Vyšehradská štvorka, národné parlamenty, postavenie parlamentov v EU, European affairs, cooperation V4, Visegrad group, national parliaments, possition of parliaments in EU

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 07:34, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz