Jakub Klimeš

Bakalářská práce

Příčiny změny ruského podílu ropy a zemního plynu v zemích V4

Causes of change of Russian share of oil and gas in V4 countries
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Příčiny změny ruského podílu ropy a zemního plynu v zemích V4“ je zaměření se na změny podílu ruské ropy a plynu a jejich příčiny na celkové spotřebě v zemích V4. V první části je popsáno Rusko jako dominantní dodavatel surovin. Druhá část je zaměřena na jednotlivé země V4, a nalezení možných příčin, které vedou ke změně ruského podílu. Třetí část je porovnání stavu, který …více
Abstract:
The goal of the bachelor thesis "Causes of change of Russian share of oil and gas in V4 coun-tries" is to focus on changes in share of Russian oil and gas and their causes in total consumption in V4 countries. In the first part, Russia is first described as the dominant supplier of raw mate-rials. The second part is focused on individual V4 countries and finding possible causes that lead to a change …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mgr. Lucie Coufalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta