Ladislav Sabo

Master's thesis

Využití kalkulace s přiřazováním nákladů aktivitám (Activity Based Costing) v podnikovém řízení

The Use of Activity Based Costing in Cost Control
Anotácia:
Práce je zaměřena na alternativní přístup k alokaci režijních nákladů, který vznikl v druhé polovině 90. let. Activity Based Costing (ABC) je způsob řízení nákladů založený na pohledu na náklady přes aktivity, které jsou v organizaci prováděny. Jejich následné nákladové ocenění je prováděno na základě rozřazení režií do více skupin režijních nákladů s diferenciovanými vztahovými veličinami, které nemusí …viac
Abstract:
The thesis is oriented to an alternative approach of allocation of overhead costs which arose in the second half of the nineties of the twentieth century. Activity Based Costing (ABC) is a way of cost control based on looking at costs through activities that are performed in the organization. The following determining of their costs is done based on dividing them into various cost pools with differentiated …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 2. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2012
  • Vedúci: Bohumil Král
  • Oponent: Vladimír Staněk

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/29355