Pavla Svobodová

Bakalářská práce

Sociální politika v rámci EU a sociální modely

Social policy in the EU and social models
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá evropskou sociální politikou a sociálními modely v rámci Evropské unie. Cílem práce je zjistit, jak se sociální politika České republiky přibližuje evropskému sociálnímu modelu. V první části uvádím definice a různá pojetí samotného termínu sociální politika. Další část popisuje fungování evropské sociální politiky, je zaměřena zejména na její vývoj a aktuální výzvy. Třetí …více
Abstract:
This bachelor's thesis deals with European social policy and social models in the European Union. The aim is to determine how the Czech social policy approximates to the European social model. In the first part, I mention definitions and various approaches in the concept of social policy. The next part describes European social policy functioning, it is focused especially on its development and current …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Miluše Balková
  • Oponent: JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS