Bc. Kateřina Mrkvičková

Bakalářská práce

Archaeobotanical analyses of the cereals from the Aeneolithic site at Modřice (Czech Republic) on the perspective of the beginnings of cereal domestication in the Near East

Archaeobotanical analyses of the cereals from the Aeneolithic site at Modřice (Czech Republic) on the perspective of the beginnings of cereal domestication in the Near East
Anotace:
ANOTACE Název práce: Archeobotanické analýzy obilovin z eneolitické lokality v Modřicích (Česká republika) z pohledu počátků domestikace obilnin na Předním východě Autor: Kateřina Mrkvičková Katedra/ Ústav: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav klasických studií, Pravěká archeologie Předního Východu Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D. Konzultant: doc. Mgr. Mária Hajnalová …více
Abstract:
ABSTRACT Title: Archaeobotanical analyses of the cereals from the Aeneolithic site at Modřice (Czech Republic) on the perspective of the beginnings of cereal domestication in the Near East Author: Kateřina Mrkvičková Department/Institute: Masaryk University, Faculty of Arts, Department of Classical Studies, Centre of Prehistoric Archaeology of the Near East Supervisor of the bachelor thesis: Mgr. Inna …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Adéla Pokorná, PhD

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta