Bc. Ondřej Malina

Diplomová práce

Unequal access to higher education in Central and Eastern Europe between 1946-1989

Unequal access to higher education in Central and Eastern Europe between 1946-1989
Anotace:
Předkládaná práce se zabývá kvalitativní nerovností v přístupu k vysokoškolskému vzdělání ve střední a východní Evropě mezi lety 1946 až 1989. Autor práci staví na konceptuálním rámci teorie Efektivně udržované nerovnosti, který však modifikuje pro kontext zkoumaného období a oblasti. Na jeho základě poté stanovuje očekávání pro vztah mezi horizontální nerovností v přístupu k vysokoškolskému vzdělání …více
Abstract:
Presented thesis deals with qualitative inequality in access to higher education in Central and Eastern Europe between years 1946 and 1989. The author uses conceptual framework of the Effectively Inequality Maintained Theory which he modifies for context of the examined period and locality. On its basis then he sets up expectations for connection between horizontal inequality in access to the higher …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2017
  • Vedoucí: prof. Martin Kreidl, Ph.D.
  • Oponent: doc. Kateřina Lišková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií