Jakub LUKÁŠEK

Bakalářská práce

Německo-česká spolupráce v oblasti nákladní dopravy a logistických služeb na příkladu firmy Lukas Transport s.r.o.

German-Czech collaboration within the field of transportation and logistics established on an example of Lukas Transport s.r.o. company
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is German-Czech collaboration within the field of transportation and logistics established on an example of Lukas transport s.r.o. company. After the introduction, in which the author introduced the initial goals of the presented bachelor thesis and the selection of the chosen topic, is the thesis divided in two main parts - theoretical and practical. In the theoretical …více
Abstract:
Téma této bakalářské práce zní Německo-česká spolupráce v oblasti dopravních a logistických služeb na příkladu dopravní firmy Lukas Transport s. r. o. Po úvodu, ve kterém autor představil počáteční cíle předkládané bakalářské práce a výběr zvoleného tématu, je práce rozdělena do dvou hlavních částí teoretické a praktické. V teoretické části, která je rozdělena do tří kapitol, se čtenář dozví obecné …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Zdeněk Vávra, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LUKÁŠEK, Jakub. Německo-česká spolupráce v oblasti nákladní dopravy a logistických služeb na příkladu firmy Lukas Transport s.r.o. . Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Cizí jazyky pro komerční praxi v kombinaci angličtina - němčina