Jakub Obdržálek

Diplomová práce

Islamic economics: nové paradigma v ekonomii?

Islamic Economics: New Paradigm in Economics?
Anotace:
Tato diplomová práce prezentuje, a na Islámskou ekonomii aplikuje, jeden z přístupů, na jejichž základě je možno identifikovat, respektive odmítnout Islámskou ekonomii jako nové paradigma. Cíl práce je naplněn právě formou srovnání tohoto směru s ekonomiíí jako takovou, definovanou pomocí Colanderovy, Holtovy a Rosserovy definice ekonomie hlavního proudu, se závěrem, že na základě takto provedené komparativní …více
Abstract:
This thesis presents and applies at Islamic economics one of the approaches on basis of wich is it possible to identify or to refuse Islamic economics as a new paradigm. The aim of the thesis is achieved by the way of comparison of this concept to the economics as such, defined on the basis of Colader's, Holt's and Rosser's definition of mainstream economics, and the conclusion is made that on the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 9. 2011
  • Vedoucí: David Lipka
  • Oponent: Marek Mičúch

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/28934