Bc. Eva Sedláčková

Bachelor's thesis

Séroprevalence Anaplasma phagocytophilum u pacientů vyšetřovaných na MiÚ FN USA v Brně

Seroprevalence of Anaplasma phagocytophilum in patients tested at Department of Microbiology Faculty of Medicine Masaryk University Brno and St. Anne's Faculty Hospital Brno
Anotácia:
Anaplasma phagocytophilum je gram negativní obligátně intracelulární bakterie, přenášená klíšťaty r. Ixodes . V našich podmínkách je nejdůležitějším vektorem klíště obecné – Ixodes ricinus. A. phagocytophilum způsobuje onemocnění známé jako Lidská granulocytární anaplazmóza (HGA), které postihuje především osoby staršího věku. Teoretická část práce zahrnuje charakteristiku A. phagocytophilum, I. ricinus …viac
Abstract:
Anaplasma phagocytophilum is a Gram-negative obligatory intracellular bacterium transmitted by hard ticks. The sheep tick (Ixodes ricinus) is most important vector in The Czech Republic. Anaplasma phagocytophilum causes a disease known as Human Granulocytic Anaplasmosis (HGA) and affect especially older people. The theoretical part of the thesis includes general information about A. phagocytophilum …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedúci: Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Lindušková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Bachelor programme / odbor:
Specializations in Health Science / Laboratory Assistant

Práce na příbuzné téma