Bc. Barbora Malá

Diplomová práce

Klasifikace komponent získaných z dat funkční magnetické rezonance pomocí analýzy nezávislých komponent

Classification of components obtained from functional magnetic resonance imaging data using independent component analysis
Anotace:
Tato diplomová práce zapadá do oblasti analýzy a klasifikace dat pořízených z funkční magnetické rezonance. Konkrétně se zabývá využitím analýzy nezávislých komponent a jejich klasifikací z hlediska jejich další využitelnosti pro pokročilé, mnohorozměrné analýzy dat, které jsou neurozobrazovací komunitou aplikovány stále častěji. V praktické části práce jsou použity vybrané klasifikační algoritmy pro …více
Abstract:
The scope of this thesis is analysis and classification of data obtained from functional magnetic resonance imaging. Particularly, it deals with independent component analysis and their classification in terms of their usability for advanced multivariate data analysis, which has been increasingly applied by neuroimaging community recently. In the practical part of the thesis, a study is presented with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Matematická biologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.