Bc. Libuše BALICKÁ

Master's thesis

Sluch u seniorů

Hearing of seniors
Abstract:
Stárnutí populace je celosvětový problém. Je to multifaktoriální proces. Involuční změny způsobují i degenerativní změny sluchového ústrojí. Zhoršování sluchu způsobuje zhoršování rozumění řeči. Nedoslýchaví se např. izolují ve společnosti. Cílem diplomové práce je zjistit, zda a jak velký je sluchový hendikep u seniorů, zda na sluch seniorů má vliv věk, pohlaví, vzdělání, hlučné prostředí a přítomnost …more
Abstract:
Population aging is a global problem. It is a multifactorial process. Involutive changes even cause degenerative changes in the auditory system. Worsening hearing causes worsening speech comprehension. For example hearing impaired people are isolated in society. The aim of this diploma thesis is to determine if and how big the auditory handicap is in the elderly, and if the effects are age, sex, education …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 8. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 8. 2018
  • Supervisor: MUDr. Eva Mrázková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BALICKÁ, Libuše. Sluch u seniorů. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta

University of Ostrava

Faculty of Medicine

Master programme / field:
Nursing - Combined Study / Nursing care in geriatrics