Bc. Libuše BALICKÁ

Diplomová práce

Sluch u seniorů

Hearing of seniors
Anotace:
Stárnutí populace je celosvětový problém. Je to multifaktoriální proces. Involuční změny způsobují i degenerativní změny sluchového ústrojí. Zhoršování sluchu způsobuje zhoršování rozumění řeči. Nedoslýchaví se např. izolují ve společnosti. Cílem diplomové práce je zjistit, zda a jak velký je sluchový hendikep u seniorů, zda na sluch seniorů má vliv věk, pohlaví, vzdělání, hlučné prostředí a přítomnost …více
Abstract:
Population aging is a global problem. It is a multifactorial process. Involutive changes even cause degenerative changes in the auditory system. Worsening hearing causes worsening speech comprehension. For example hearing impaired people are isolated in society. The aim of this diploma thesis is to determine if and how big the auditory handicap is in the elderly, and if the effects are age, sex, education …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 8. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 8. 2018
  • Vedoucí: MUDr. Eva Mrázková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BALICKÁ, Libuše. Sluch u seniorů. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Ošetřovatelská péče v geriatrii

Práce na příbuzné téma