Bc. Jan Martiška

Diplomová práce

Implementation of missing WS specification in Apache CXF framework

Implementation of missing WS specification in Apache CXF framework
Anotace:
Cílem této diplomové práce je naimplementovat podporu specifikace WS-Eventing pro open-source projekt Apache CXF. WS-Eventing je technologie umožňující klientům vyjádřit zájem o zasílání notifikací o různých událostech v informačním systému třetí strany. Implementace je psána v jazyce Java.
Abstract:
The goal of this thesis is to enhance the open-source Apache CXF project with an implementation of the WS-Eventing 2011/12 specification introducing a Publish-Subscribe communication model for XML based web services. The implementation is done in the Java programming language.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Kolář, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Rostislav Svoboda

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Informační systémy