Renáta Řeháková

Bakalářská práce

Vývoj třídění a recyklace odpadu v České republice v letech 2007-2020 a případová studie Brandýsa nad Labem

Development of Waste Separation and Recycling in the Czech Republic in 2007-2020 and Case Study of Brandýs nad Labem
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá vývojem třídění a recyklace odpadů v České republice. Práce je obohacena o případovou studii vývoje třídění a recyklace odpadů ve městě Brandýs nad Labem, ve které jsou získaná data komparována s údaji pro celou Českou republikou. Cílem práce je zanalyzovat vývoj procesu a třídění recyklace odpadu na území České republiky v letech 2007-2020 a zhodnotit jednotlivá aplikovaná …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the development of waste separation and recycling in the Czech Republic. This thesis is enriched by a case study of the development of waste separation and recycling in the town of Brandýs nad Labem, where the data obtained is compared with the whole Czech Republic. The aim of this work is to analyse the development of the waste separation and recycling process in the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 2. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2021
  • Vedoucí: Adéla Zubíková
  • Oponent: Petr Steiner

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/83779

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství