Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

recyklace

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Recyklace stavebních a demoličních odpadů s důrazem na recyklaci silnic
 (Ján Rusnák)

2017, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119581 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Vzdělávání v problematice recyklace odpadu na SŠ
 (Tereza Langrova)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sgwvz/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování | Práce na příbuzné téma

Efektivnost recyklace odpadu
 (Martina Mlčochová)

2014, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ldwyc/ | Finance a účetnictví / Finance | Práce na příbuzné téma

1. Teoretická část: Paměť rodiny: postprodukce a recyklace v současné rodinné fotografii 2. Praktická část a) Šperk - rodinné dědictví b) Ilustrace - Pěna dní
 (Dorota ŠPINKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//f1gf5k// | Výtvarná umění / Multimedia a design - Reklamní fotografie | Práce na příbuzné téma

Recyklace odpadu uměním: příklady užití odpadu ve výtvarném umění 20. století
 (Helena Matulová)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tw3v6/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Srovnávací a uměnovědná studia | Práce na příbuzné téma

Role recyklace v tvorbě
 (Michaela Maštalířová)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tfdj2/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy Učitelství občanské výchovy pro základní školy | Práce na příbuzné téma

Možnosti recyklace vybraných odpadů a vedlejších produktů z hutní výroby
 (Markéta Kardošová)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119885 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Efektivní nakládání s ocelovým odpadem a jeho recyklace
 (Martin Trojek)

2018, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129802 | Nerostné suroviny / Úprava surovin a recyklace | Práce na příbuzné téma

Recyklace stavebních materiálů s experimentálním zaměřením na vlastnosti betonu z přírodního kameniva a betonů s využitím recyklátů
 (Libuše Topolářová)

2021, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//0h1uq7// | Technologie odpadů / Technologie a management odpadů | Práce na příbuzné téma

Recyklace původních struktur jako součást konverze postindustriálních areálů
 (Petra Hlaváčková)

2017, Bakalářská práce, Zahradnická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//iwhukl// | Zahradní a krajinářská architektura / Zahradní a krajinářská architektura | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)