Bc. Kateřina Pešlová

Diplomová práce

Senioři jako skupina ovlivněná možnou sociální exkluzí na příkladu vybrané sociální služby

Seniors as a group affected by possible social exclusion on the example of a selected social service
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou života seniorů v Oderském regionu, žijících ve svém přirozeném prostředí, jako skupiny populace ovlivněné možnou sociální exkluzí na příkladu vybrané sociální služby. Teoretická část práce zpracovaná na základě odborné literatury se zaměřuje na objektivizaci základních pojmů, charakteristiku cílové skupiny obyvatel a typické změny, které nejvíce ovlivňují následnou …více
Abstract:
The thesis deals with the issue of the life of seniors in the Oder region, living in their natural environment, as a population group affected by possible social exclusion on the example of a selected social service. The theoretical part of the thesis, based on professional literature, focuses on the objectification of basic concepts, the characteristics of the target group and typical changes that …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2023
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/ai4xk/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2023
  • Vedoucí: PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Fabián, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě