Jaroslav Svoboda

Bachelor's thesis

Analýza kodeku High Efficiency Video Coding

Analysis of High Efficiency Video Coding
Abstract:
High Efficiency Video Coding (HEVC) neboli standard MPEG-H part 2/H.265 vychází z předchůdce MPEG-4 part 10/H.264. Ačkoliv je nový standard vyvíjen tak, aby byl účinnější, jeho implementace je postupná, a proto není zaručeno, že výsledný videosoubor bude dosahovat kvalit, které jsou v rámci standardu možné. Pro zjištění, jak je tento předpoklad naplňován, jsou v této práci používány metody PSNR a SSIM …more
Abstract:
Standard MPEG-H part 2/H.265 alias High Efficiency Video Coding (HEVC) is patterned on MPEG-4 part 10/H.264. Although it is A new standard developed to be more efficient, its implementation is sequential and therefore there are no guarantees that the output video file will achieve the quality it possibly can within this standard. To determine how this hypothesis is fulfilled, this thesis uses the methods …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 1. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2015
  • Supervisor: Jiří Ivánek
  • Reader: Radomír Palovský

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/45936

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Aplikovaná informatika / Informatika