Eliška Škorpíková

Bakalářská práce

Prostředky persvaze v předvolebních kampaních

Persuasion in the Pre-election Campaigns
Anotace:
Cílem stylisticky zaměřené bakalářské práce je analýza a interpretace persvazivních lexikálních jazykových prostředků použitých v předvolební televizní debatě před druhým kolem přímé volby prezidenta České republiky v lednu roku 2018. Persvaze je vymezena jako proces, jehož synonymní pojmenování se pohybují na různých stupních škály pozitivní-negativní. V práci je také charakterizována televizní debata …více
Abstract:
The aim of this stylistic bachelor thesis is the analysis and the interpretation of lexical persuasive means used in the pre-election TV debate before the second round of direct presidential election in the Czech Republic in January 2018. The persuasion is defined as a process with synonymous naming on the positive-negative scale. In the thesis there is also a characterisation of a TV debate. The default …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Bc. Pavla Pilchová
  • Oponent: PhDr. Michal Křístek, M.Phil.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta