Bc. Martin Prokeš

Bakalářská práce

Analýza spotřebního chování generace Y v současném hotelnictví

Analysis of consumer behavior of Y generation in the current hotel industry
Anotace:
Tato práce je věnována segmentu generace Y v souvislosti se spotřebním chováním v současném hotelnictví. Hlavním cílem práce je charakterizovat českou generaci Y a specifikovat preference, postoje a přístupy při využívání ubytovacích služeb. Následně navrhnout, na jaké aktivity by se měli hoteliéři, kteří se chtějí orientovat na segment Y zaměřit, a čemu by měli věnovat nadstandardní pozornost. Pro …více
Abstract:
This Bachelor´s thesis focuses on the generation Y segment in relation to consumer behavior in current hotel industry. The main aim of the thesis is to describe the Czech gen Y and to specify preferences, attitudes and approaches in using accommodation services. Moreover to propose on which activities should the hotel managers focus on in case of targeting the gen Y. The key part of the thesis is analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2019
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/zyk1d/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Štěpán Chalupa
  • Oponent: doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze