Theses 

Školní zralost – Bc. Daniela Rovná

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika předškolního věku

Bc. Daniela Rovná

Bakalářská práce

Školní zralost

School Readiness

Anotace: Bakalářská práce se zabývala problematikou školní zralosti. Cílem práce bylo objasnit a charakterizovat problematiku školní zralosti a zjistit zda se shodují názory učitelek mateřských škol a rodičů na školní zralost. Práci tvořily dvě stěžejní části. Jednalo se o část teoretickou, která s využitím odborných zdrojů popisovala a charakterizovala pojem školní zralost, představila cíle, pojetí a obsah předškolního vzdělávání. Seznamovala s Rámcovým vzdělávacím programem předškolního vzdělávání a jednotlivými oblastmi školní zralosti. A zabývala se vývojem dítěte v předškolním věku. V části empirické bylo pomocí analýzy dat z dotazníkového šetření zjišťováno, co rodiče očekávají od mateřských škol, jaká je úroveň spolupráce mezi mateřskými školami a rodiči a zda se shodují názory učitelek mateřských škol a rodičů na školní zralost.

Abstract: The bachelor thesis dealt with problems of school readiness. The aim of the bachelor thesis was elucidate and characterize problems of school readiness. And find out, whether coincide opinions of teachers of nursery schools and opinions of parents on school readnes. This bachelor thesis consisted of two main parts. It was a theoretical part, what with the use expert sources described and characterized concept school readiness, present the aims, conception and content of preschool education, aquainted with general educational program for preschool education and individual part of school readiness. And dealt with child development in preschool age. In the empirical part was investigated using analysis of the survey data, what parents expect from nursery schools, what is the level cooperation nursery schools and parents and whether coincide opinions of teachers of nursery schools and opinions of parents on school readines.

Klíčová slova: Klíčové kompetence předškolního vzdělávání, kognitivní vývoj, mateřská škola, Rámcový vzdělávací program, motorický vývoj, sociální a emocionální vývoj, školní zralost.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2013
  • Zveřejnit od: 13. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Veronika Kortová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.12.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 12. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=24715 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Jak správně citovat práci

Rovná, Daniela. Školní zralost. Liberec, 2013. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 6. 2019 21:37, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz