Bc. Jan Resler

Bachelor's thesis

Význam tvorby podnikatelského plánu pro úspěch IT záměru

The importance of developing a business plan for a succesful IT plan
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá podnikatelským plánem a jeho tvorbou se záměrem zakladatelů poskytovat IT služby a IT poradenství na platformě datového centra. V teoretických východiscích jsou vymezeny základní pojmy jako podnik, podnikání, podnikatel a dále právní forma podnikání, podstatné náležitosti podnikatelského plánu a jeho struktura. V aplikační části je vytvořen konkrétní podnikatelský plán pro …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the business plan and its creation with the intention of founders to provide IT services and IT consulting on the data center platform. In the theoretical part are defined the basic concepts as enterprise, business, entrepreneur and legal form of business as well as essential elements of the business plan and its structure. In the analytical part, a specific business …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2018
  • Supervisor: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Ing. Václav Kupec, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní